Sepet

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLATFORM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR 

1.1. Bu üyelik sözleşmesi ("Sözleşme"), elonigo.com adlı sanal pazar platformunu işleten Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Elonigo”) ile Üye ("Üye") arasında, Üye’nin elonigo.com ("Platform") isimli internet sitesinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

1.2. Elonigo ve Üye işbu SÖZLEŞME kapsamında münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.
 

2- TANIMLAR 

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Elonigo Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,
Platform: Mülkiyeti Elonigo’ya ait olan ve işbu SÖZLEŞME kapsamındaki Hizmetler’in sunulduğu elonigo.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi,
Üye: Elonigo ile işbu SÖZLEŞME kapsamında Platform’a üyelik gerçekleştiren müşteriler ile Satıcı’lar tarafından Platform üzerinde satışa arz edilen mal/ürün/hizmetleri satın alan gerçek kişiyi tüketiciyi,
Ziyaretçi: Platform’a üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi,
Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da çeşitli uygulamalardan yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı,
Satıcı: Elonigo ile taraf olduğu sözleşme kapsamında Platform’da sanal mağaza sahibi olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal/ürün/hizmetleri satışa arz eden tüzel veya gerçek kişi üyeyi,
Sanal Mağaza: Platform’da bildirilen usul ve kurallara uygun olarak Satıcılar’a tahsis edilmiş olan, Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün/mal/hizmet satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı,
Hizmet: Üye ve Ziyaretçiler’in işbu SÖZLEŞME kapsamında tanımlı olan iş ve işlemlerini Platform üzerinden gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Elonigo veya Elonigo'nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları,
Çerez (Cookie) Politikası: Platform’un fonksiyonel işlerliğini sağlamak ve sağlanan hizmet/alışveriş deneyimini iyileştirmek ve kalitesini yükseltmek, Platform ziyaretlerine ilişkin toplanan bilgiler doğrultusunda tercih ve beğeni yoğunluğuna uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan, çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Platform üzerinden erişilebilecek olan politikayı,
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Elonigo tarafından, bu bilgilere erişim, saklama, kullanma, işleme, paylaşma, transfer etme, aktarma, sınıflandırma veya bunlara erişim sağlama, yönlendirme amacıyla kullanılması ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan kurallar doğrultusunda işlenmesi ile ilgili politikayı,
İşbu SÖZLEŞME: Platform’a erişim, Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemler, Hizmetler ve Platform kullanımına ilişkin tüm usul ve esasları içeren işbu Platform Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

 

3- SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI 

3.1. İşbu SÖZLEŞME’nin amacı, Üye’nin Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmesi için Taraflar arasında gerekli usul ve esasları düzenlemektir.
3.2. İşbu SÖZLEŞME, Platform’un kullanımı ile ilgili olarak Üye ve Elonigo arasında kurulan ilişkinin niteliği ve koşullarını düzenler. Taraflar’ın Sözleşme hükümlerine uymaları zorunludur.
3.3. Üye, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmek ve Sözleşme’de yer alan şartlara uymak suretiyle Platform’u kullanma hakkını elde eder.


4- SÖZLEŞME’NİN KABUL EDİLMESİ VE BAĞLAYICILIĞI

4.1. Üye, işbu SÖZLEŞME’yi Platform’a üyelik kaydını tamamlayarak veya Platform üzerinden Hizmetler’den faydalanmaya başlayarak kabul etmiş sayılır. Üye, işbu SÖZLEŞME’nin şartlarına uymakla yükümlüdür.
4.2. Elonigo, işbu SÖZLEŞME’yi dilediği zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, işbu SÖZLEŞME’de belirtilen yöntemlerle Üye’ye bildirilir ve Platform üzerinden yayınlanır. Değişiklikler, Üye’ye bildirildiği tarihten itibaren kabul edilmiş sayılır. Üye, bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Platform’u kullanmamalıdır.
4.3. Üye, işbu SÖZLEŞME şartlarını her an Platform üzerinden inceleyebilir ve çıktı alabilir.

5- ÜYELİK

5.1.
Platform’a üye olabilmek için Üye’nin reşit olması gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler, Üye olamazlar.
5.2. Üye, Platform’a üye olurken verdiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt eder. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklikleri en geç 15 gün içinde Platform üzerinden güncellemekle yükümlüdür.
5.3. Üye, birden fazla hesap açamaz. Aynı kişiye veya aynı aileye ait birden fazla hesap kullanılması halinde Elonigo, ilgili hesapları kapatma veya diğer tedbirleri alma hakkına sahiptir.
5.4. Üye, başkasının kimlik bilgileri veya sair kişisel bilgileri kullanarak Platform’a üye olamaz.
5.5. Üye, Platform’a üye olduktan sonra verdiği bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklikleri en geç 15 gün içinde Platform üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Elonigo, Üye tarafından güncellenmeyen bilgiler nedeniyle doğacak her türlü zarardan sorumlu değildir.
5.6. Üye, Platform’a üyelik başvurusu yaptığı tarihten itibaren en fazla 48 saat içinde Elonigo tarafından kendisine iletilen onay e-postasındaki bağlantıya tıklamak suretiyle üyeliğini aktive etmelidir. Üyelik aktivasyonu gerçekleşmeden Üye, Platform’u kullanamaz.
5.7. Üye, üyeliğini sonlandırmak istediği takdirde, Platform üzerinden ilgili seçenekleri kullanarak üyelik sonlandırma işlemini gerçekleştirebilir.
5.8. Üye, Platform üzerinden sağladığı bilgilerin güvenliğinden kendisi sorumludur. Üye, üyelik bilgilerini başkalarına vermemeli veya üçüncü şahısların erişimine izin vermemelidir.
 

6- PLATFORM’UN KULLANIMI

 

6.1. Üye, Platform’u işbu SÖZLEŞME hükümleri, Elonigo tarafından belirlenen kurallar ve mevzuata uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.
6.2. Üye, Platform üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde sahtekârlık yapmamalı, yanıltıcı veya hileli davranışlarda bulunmamalıdır. Üye, Platform’un itibarına zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmamalıdır.
6.3. Üye, Platform’u kişisel kullanımı dışında başkaları adına da kullanamaz. Üye, Platform üzerinden başkalarının adına işlem yapamaz veya başkalarının adına hesap oluşturamaz.
6.4. Üye, Platform üzerinden yapılan işlemlerden yalnızca kendisi sorumlu olacaktır. Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin hukuki ve cezai sonuçlarından sadece Üye sorumlu olacaktır.
6.5. Üye, Platform’un işleyişi veya güvenliği ile ilgili herhangi bir ihlal veya hatayı derhal Elonigo’ya bildirmelidir.

 

7- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

7.1. Üye’nin Platform’u kullanımı sırasında Elonigo’ya sağladığı kişisel veriler, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak işlenir. Bu politika, Platform üzerinden erişilebilir.
7.2. Üye, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen koşulları kabul ederek, kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına onay verir.

 

8- MAL/ÜRÜN/HİZMET SATIŞI 


8.1. Satıcılar, Platform üzerinden mal/ürün/hizmet satışı yapabilirler. Satıcılar, Platform’daki Sanal Mağaza’ları üzerinden ürünlerini sergileyebilirler.
8.2. Satıcılar, ürünlerini Sanal Mağaza’larında sergiledikleri sürece, bu ürünlerin satışına ilişkin işlemleri Platform üzerinden gerçekleştirmelidirler.
8.3. Satıcılar, ürünlerini Platform üzerinden satarken, ilgili mevzuata ve işbu SÖZLEŞME’ye uygun davranmalıdırlar. Satıcılar, Platform’un ticaretin ahlaki değerlerine, hukuki düzenlemelere ve üçüncü kişilerin haklarına aykırı kullanımını engellemelidirler.
8.4. Satıcılar, mal/ürün/hizmet satışı sırasında müşterilere sunulan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt ederler.
8.5. Satıcılar, Üye’nin siparişini kabul etmeme veya ürünü temin etmeme hakkını saklı tutarlar. Bu durumda, Elonigo, Üye’ye veya Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenmez.

 

9- ÖDEME ŞARTLARI

 

9.1. Üye, Platform üzerinden satın aldığı mal/ürün/hizmet bedelini, Platform üzerinden sağlanan ödeme yöntemlerinden birini kullanarak ödemelidir.
9.2. Ödeme işlemleri, Üye ve Satıcı arasında gerçekleştirilir ve Elonigo bu işlemlerin bir tarafı değildir. Ödeme işlemleri sırasında yaşanabilecek sorunlar, Üye ve Satıcı arasında çözülmelidir.
9.3. Elonigo, Platform üzerinden sunulan ödeme yöntemleri hakkında bilgi verir ancak bu ödeme yöntemlerinin işleyişinden ve güvenliğinden sorumlu değildir.

 

10- İPTAL VE İADE

 

10.1. Üye, satın aldığı mal/ürün/hizmetin iptali veya iadesi ile ilgili taleplerini Elonigo’ya iletebilir. İptal ve iade politikaları, Platform üzerinden erişilebilir ve Üye tarafından okunmalıdır.
10.2. İptal ve iade işlemleri, Üye ve Satıcı arasında gerçekleştirilir. Elonigo, bu işlemlerin bir tarafı değildir.
10.3. Üye, Platform üzerinden satın aldığı mal/ürün/hizmet ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık yaşadığında, bu anlaşmazlığın çözümü için Elonigo’ya başvurabilir.

 

11- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

11.1. İşbu SÖZLEŞME, Üye tarafından sonlandırıldığında veya Elonigo tarafından sona erdirildiğinde sona erer.
11.2. Üye, işbu SÖZLEŞME’yi her zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Üye, üyelik sonlandırma işlemini Platform üzerinden gerçekleştirebilir.
11.3. Elonigo, işbu SÖZLEŞME’yi ihlal eden Üye’nin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
11.4. İşbu SÖZLEŞME sona erdiğinde, Üye’nin Platform’dan kaynaklanan tüm hakları ve yetkileri sona erer.

 

12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

12.1. Elonigo, işbu SÖZLEŞME’yi dilediği zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.
12.2. Değişiklikler, Üye’ye bildirildiği tarihten itibaren kabul edilmiş sayılır. Üye, bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Platform’u kullanmamalıdır.13- İHTİLAF VE UYGULANACAK HUKUK

 

13.1. İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.
13.2. İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


14- İRTİBAT BİLGİLERİ

 

14.1. Elonigo ile iletişim kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 

Adres: Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Hamitler mh. Sanayi cd. No:398 Çalışkan İş Merkezi Kat:2 Kapı No:14  Osmangazi/Bursa

 

E-Posta: hello@elonigo.com

 

Telefon: 0850 340 4002

 

15- SON HÜKÜMLER

 

15.1. İşbu SÖZLEŞME, Taraflar arasında Platform’un kullanımı ile ilgili olarak kurulan ilişkinin tamamını ve yalnızca Platform’un kullanımı ile ilgili hususları düzenler.
15.2. İşbu SÖZLEŞME hükümleri, Üye tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
15.3. Taraflar, işbu SÖZLEŞME hükümlerine uymayı taahhüt ederler.
15.4. İşbu SÖZLEŞME, tarafların yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredilemez veya temlik edilemez.
15.5. Taraflar, işbu SÖZLEŞME hükümlerine uymamaktan kaynaklanan her türlü zarar ve masrafı karşılamakla yükümlüdürler.

 

16- İMZALAR

 

Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Üye (Ad, Soyad, İmza)

 

Tarih: