Sepet

Mağaza Sözleşmesi


SATICI İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ – İLAN SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME EKLERİ

 

Sözleşme İmzalanırken Dikkate Alınacak Hususlar

Islak imzalı sözleşmenizi “Sözleşme Birimi Dikkatine, Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Genel Merkez), IAU Teknoloji Merkezi, Beşyol Mahallesi, 1.İnönü Caddesi, Numara 38, Küçükçekmece, İstanbul ” adresine ekleri ile birlikte, eksiksiz ve bütün sayfaları yetkili kişi tarafından imzalanmış şekilde göndermeniz gerekmektedir. Islak imzalı sözleşmenizi doldururken ve gönderirken aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir;

·                     Sözleşmedeki imza ile imza sirkülerindeki imzaların farklı olmaması gerekmektedir, farklı olması durumunda Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi; doğru formatta sözleşme ulaşana kadar herhangi bir bildirimde bulunmadan mağazanızı pasife alma veya o an itibarıyla varsa vadesi gelmiş olası alacaklarınızın ödemesini, doğru sözleşme Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ ne ulaşana kadar erteleme hakkına sahiptir.

·                      İş ortaklığı sözleşmemizi mağaza panelimizden indirip, mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurmanız gerekmektedir

 

1.       Sözleşmeler doldurulurken;

a.        Şahıs şirketleri , Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Komandit şirket, Adi ortalık şirketleri , Vakıf, Dernek, Kooperatif, Komandit şirket için ;

                                                                           i.      Sözleşme ve ekleri her türlü ticari şirket için ticaret sicilinde kayıtlı şirketin imza yetkilisi tarafından her sayfanın altına üzerinde vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri bulunan kaşe ve ıslak imza şeklinde eksiksiz doldurulmalıdır

2.       Kargo Gönderim Bilgileri;

a.       Gönderici alanına şirketinizin ticari unvanını ve mağaza adını yazmanız gerekmektedir.

b.       Anlaşmalı kargo firmanız ile gönderim yapmak istemeniz durumunda kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır.

 

İlginize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

SATICI ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.a. İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta IAU Teknoloji Merkezi, Beşyol Mahallesi, 1.İnönü Caddesi, Numara 38, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunan Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Elonigo) ile diğer tarafta sayfanın altında kaşesi ve imzası bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Elonigo ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1.b. İşbu Sözleşme ile www.elonigo.com isimli sanal pazar platformu aracılığı ile sunulan Elonigo hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler ve ekler sözleşmenin konusu olup ayrılmaz bir bütünüdür tarafların karşılıklı muvafakati ile imza altına alınarak geçerliliği başlamış olacaktır. Elonigo iş bu sözleşme ile üye Satıcılara idaresinde bulunan www.elonigo.com isimli sanal pazaryeri sitesi üzerinden Elonigo ya komisyon ödeme şartı ile satış yapma imkanı sağlamayı hedeflemektedir. Satıcı iş bu sözleşme ile Elonigo’yu Alıcılardan ürün bedellerini almaya yetkili kılmış ve Alıcıların, Satıcıya almış olduğu ürünleri karşılığında başkaca bir ödeme yapma zaruretini ortadan kaldırmış olması ve platform üzerinden yapılan tüm satış bedellerinin tahsilatında tek yetkisinin Elonigo olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş, mutabık kalınmıştır.

2.TANIMLAR

Sözleşme: Satıcı ve Elonigo arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
Elonigo: Satıcı’ların ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan “Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni ifade eder.
Satıcı: Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal veya hizmetleri satışa arz eden tüzel yada gerçek kişiyi (Üye) ifade eder.
Platform: Sözleşmeye konu sanal pazaryeri platformu mülkiyeti ve tüm yasal hakları ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Elonigo’ya ait olan ve işbu Sözleşme ile genel çerçeveleri belirlenmiş olan hizmetlerin tabanını oluşturduğu www.elonigo.com ve alt alan adlarıyla belirlenen Elonigo bünyesinde bulunan internet sitesi/siteleri, mobil uygulama yazılımları, talep halinde faydalandırılabilecek mülkiyeti Elonigo ye ait olan yazılım donanım ve bilumum araçlar ile Satıcının kendi bilgi ve görsellerini yükleyebileceği kullanıcı ve mağaza panellerinin tamamını kapsar.

 

 

Hizmet: Satıcılar’ın ürün, mal ve hizmetlerini Elonigo tarafından www.elonigo.com adresi üzerindeki sanal pazar platformunda açılan kendi sanal mağaza sayfalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Elonigo tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık, pazarlama, müşteri hizmetleri, teknik-donanımsal destekler ve benzeri tüm hizmetlerdir.
Hizmet Komisyonu: Satıcının platform üzerinden satışını yaptığı ürün/ürünler in satışını karşılığında Elonigo’ya ödemeyi taahhüt ettiği bedeldir.
Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
Ürün: Alışverişe konu olan tüm taşınır eşya (sözleşmede belirlenen yasaklı ürünler hariç ) ve ürünleri ifade eder.
Alıcı/Sipariş Veren: Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

 

3.KONUSU VE KAPSAMI

3.a. Elonigo tarafından idaresi yürütülen sanal pazar platformu hizmetlerinden Satıcının hangi şekillerde yararlanabilecekleri hususunun belirlenmesi ve tarafların hak ve sorumluluklar çerçevesini oluşturmaktadır.
3.b. Sözleşmenin kapsamını tanımlar maddesinde belirtilen hususların kullanım, idare vb şart ve koşullarının belirlenmesi olup mağaza, içerik, uygulama vb tüm Elonigo tarafından sağlanan hizmetlere yönelik her türlü beyan ayrılmaz parçası olarak taraflarca kabul görecektir.
3.c. Taraflar arasında düzenlenen/düzenlenecek her türlü sözleşme iş bu sözleşme kapsamına girmemektedir, dahil edilemez. Elonigo iş bu ticari faaliyette yalnızca idaresinde bulunan www.elonigo.com üzerinden satıcılara ürün ve hizmet satışı hakkı vermektedir.
3.d. Elonigo satıcı ve alıcılar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir ve dahil edilemez. Satıcı www.elonigo.com üzerinden gerçekleştireceği tüm satışlardan Alıcılara karşı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.a. Satıcı, Platform’da "Satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Elonigo tarafından talep edilen Ek-1 de belirtilen belgeleri ve üzerinde vergi dairesi ve vergi numarası bulunan kaşe ve ıslak imza yer alan işbu Sözleşme eksiksiz olarak Elonigo’ya teslim etmelidir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulması akabinde, Elonigo’nun Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin kabul etme, reddetme veya ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır. Satıcı tarafından yanlış bilgiler verilmesi halinde doğabilecek tüm zararlardan yine satıcı sorumludur.

4.b. Satıcı, işbu Sözleşme ile kazanmış olduğu Satıcı sıfatını ve bu sıfatın getirdiği haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Aksi izinsiz devir ve temlik durumları geçersiz sayılacaktır. Elonigo bu durumda üyeliği askıya almaya veya süresiz durdurma hakkına sahiptir.
4.c. Satıcı platformda kendisi için oluşturulan mağazada satışa sunduğu ürünlerinin sunduğu ve Alıcının ürün görsellerinde gördüğü ve almak istediği ürün/ürünleri adedi, bedeni, rengi, cinsi, markası gibi belirleyici özellikleri ile eksiksiz ve ayıpsız şekilde Alıcıya teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Satıcı ürün/ürünleri belirtilen özellikler çerçevesinde teslim etmemesinden kaynaklı Elonigo uğramış olduğu her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcının gerçekleştirdiği işlemlerin Elonigo için hukuki, cezai ve bilgi güvenliği konusunda risk teşkil etmesi/tespit edilmesi hali ve benzeri nedenler çerçevesinde veya haklı nedene dayanarak tazminatsız fesh edebilir.
4.d.
Satıcı Platform aracılığı ile yayın ve satış yaptığı mağaza içeriklerinin belirlenmesinden (Ürün, fiyat, bilgi, belge, ilan, sertifika, yazılı, görsel) ve sair tüm bilgilerin doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat ve iş bu sözleşme sonlandırılıncaya kadar sorumludur. İş bu sözleşme gereği Elonigo satıcının platformunda ki ürün, fiyat, bilgi, belge, ilan, sertifika, yazılı ve görsel materyallerin doğruluğu veya hukuka uygunluğu konusunda gerekli bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Satıcı aksi durumlarda münhasıran sorumlu olduğunu ve Elonigo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Platformda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı Platformdan fiyatını ilan ettiği ürünleri, kendisine ait herhangi bir online satış kanalından daha düşük fiyat ile sattığı tespit edildiğinde, Elonigo ürünün satışını durdurma hakkına sahiptir. Herhangi şekilde yasaklı ürün listesinde bulunan bir ürünün Satıcı tarafından satışa sunulması halinde ise Elonigo’nun bu ürünün satışına onay verdiği anlamına gelmeyecek ve tespit edilen yasaklı kategorisine giren/girebileceği düşünülen ürün Satıcının rızası sorulmadan yayından kaldırılacaktır. Ayrıca Satıcı, Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("Ek-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.
4.e.
Satıcı, platform üzerinden satışını gerçekleştirdiği her bir ürün için herhangi bir ilave bedel talep etmeden ilgili mevzuat gereği ürün ambalajı içerisinde bulunması gereken; Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmekle sorumludur.

Elonigo’nun Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur, bu konuda sorumluluk tamamen Satıcı’ya aittir.
4.f.
Platform üzerinden Satıcıya özel oluşturulacak mağaza kullanıcı adı ve şifresi, iş bu sözleşme tarafı olan Satıcı gerçek yada tüzel kişiliğe ait olup güvenliği ve idaresi Satıcı sorumluluğundadır. Bu şifre ile giriş yapılarak platformda yapılacak tüm işlemler bizzat imza yetkilisi tarafından yapılmış sayılacaktır. Bu sebeple yetkisiz kişiler tarafından yapılacak tüm işlemler hakkında Elonigo’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sorumlu tutamayacak ve sorumluluk iddialarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu şifreler kullanılarak yapılan ve Satıcının dahi aleyhine veya maddi zararına yapılacak tüm işlemler Satıcı sorumluluğunda olur satıcı Elonigo’yu herhangi bir şekilde sorumlu tutamayacak ve varsa bu işlemlerle ilgili Elonigo’nun da zararlarını karşılayacaktır.
4.g.
Elonigo tarafında üyelik ve mevzuat gereği işlemler için talep edilen satıcıya ait bilgiler Elonigo tarafından korunacaktır, Elonigo uhdesinde korunan bu bilgileri iş geliştirilmesi, reklam ve pazarlama ve sair durumlarda kullanılabilir, Elonigo tarafından zaruri bulunan durumlarda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşabilir ve yalnızca iş bu maddedeki amaçlar gereği olmak üzere kullanabilir. Satıcı kendine ait bu bilgilerin saklanması ve kullanmasına dair muvafakati olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.h.
Ürün, mal veya hizmet bedeli satın alma anında Satıcı adına Elonigo tarafından Alıcı’dan tahsil edilecektir. Satıcı Platform üzerinde ilan ettiği ürünlerin fiyatlandırmalarında yanlış/hatalı fiyatlandırma yapması durumunda, Satıcı Alıcının ürünü almış olduğu fiyat üzerinden göndermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.ı.
Satıcı iş bu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair iş bu sözleşme maddelerinde detaylandırılan şekil ve taahhütlerini tam, ayıpsız ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Platformdan faydalanabilecek ve Platformdan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. Satıcı Platform üzerinden satışını gerçekleştirdiği ve süresi içerisinde satılan ürünü temin edemediği durumlarda, Elonigo Alıcıya ücret iadesini gerçekleştirir. Satıcı ise tedarik edilemeyen ürün bedelinin %20'sini Elonigo’ya cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.i.
Satıcı 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 8 ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu madde 230 uyarınca ticarete konu olacak olan ürün ve hizmetle ilgili tahsil edilen bedeli gösteren belge niteliği taşıyan fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır.
4.j.
Satıcı; Alıcı’ya başka bir deyişle nihai tüketiciye gönderdiği mal veya hizmeti 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını gereği gibi ifa etmediği taktirde Elonigo’nun uğradığı her türlü zararları (mahkeme masrafları, maddi cezalar, vergi, resmi harçlar ve doğabilecek her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.k.Satıcı ve Alıcılar’ların platform üzerinden gerçekleştirecekleri satışlarda akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmelerinde yalnızca Satıcı ve Alıcı taraftır. Satıcı, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu, Elonigo’nun mesafeli satış sözleşmesinde taraf olmadığını gerek tüketici hakları hukuku gerekse sair mevzuatlarda Elonigo’nun sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.l.
Satıcı Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası hizmetlerinden, servis ve kurulum hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.
4.m.
Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, ve alıcının platform dışı başkaca mecralardaki ticari faaliyetlerinde Elonigo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.n.
Satıcı, Elonigo ismini iş bu sözleşme ile başkaca ticari faaliyetlerde kullanamaz, garantör, ortak, paydaş vs. şekillerde başkaca sözleşmelere dahil edemez, amacı dışında kullanamaz, aksi durumlarda hukuki ve cezai sorumluluğunun bilindiği anlaşıldığı satıcı tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir.
4.o.
Elonigo, Satıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışı, mevzuata uymaması veya edimlerini yerine getirmemesi halinde satıcının üyeliğini hiç bir ihtar gerekmeksizin dondurabilir, askıya alabilir veya gerekli görülmesi halinde üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir. Satıcının herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılması durumunda satıcının başkaca bir şekilde platforma tekrar katılması durumunda, durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.
4.ö.
Elonigo’nun mülkiyetinde bulunan www.elonigo.com adlı Platformda reklam ve pazarlama yetkisi yalnızca Elonigo’da dır.Satıcı herhangi bir şekilde ürün gönderimlerinde tanıtıcı reklam, broşür, katalog, numune vb. eklemelerde bulunamaz, aksi halde 20.000-TL (Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı Elonigo’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.p.
Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ile ilgili düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.r.
Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu olduğunu, Elonigo’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Elonigo’yu her türlü 3. kişi taleplerinin dışında tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Elonigo’nun uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.s.
Satıcı tarafından platformda satışı gerçekleştirilen ürünlerin garanti, teknik destek, iade ve değişim gibi durumları tamamen satıcı sorumluluğunda olup, Alıcılar tarafından iade ve değişim talebinde bulunulan ayıplı yada başkaca haklı sebepler ile iadesi talep edilen ürünler hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.ş.
Satıcının gönderimini gerçekleştirdiği veya iade esnasındaki ürünlerin kargo aşamasındaki uğrayabileceği herhangi bir zarar karşılığında bu zarardan yalnızca kargo firmasının muhatap olduğunu bu zararlar ile ilgili Elonigo’nun hiç bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.t.
Satıcı, iadesi kabul edilmeyen ürünler ilgili ilgi gerekçeleri 2 (iki) iş günü içinde Elonigo’ya bildireceğini, aksi durumda iade işlemini koşulsuz kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.KOMİSYON VE VADE ORANLARI
5.a.
Elonigo’nun Platform üzerinden satılan ürünler ile ilgili hak edeceği komisyon oranları Ek-4'deki Komisyon Oranları Tablosu'nda her kategori için ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu tablo üzerinde taraflar mutabık kalmışlardır. Elonigo bu madde uyarınca komisyon oranları ve vade tarihleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Platform üzerinden ilan edilecek ve edilmesi ile yürürlüğe girecektir. Satıcı iş bu madde gereklerine uyacağını ve muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.b.
Satıcının Platform üzerinde satışa sunduğu ürün çeşitlerinde komisyon oranı tablosunda Elonigo tarafından düzenlenen ve ürün bazlı belirtilen komisyon oranı ve vade tarihi uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı satmış olduğu ürünlerin tahakkuk eden ve Elonigo tarafından ödenen kargo bedelleri ilgili ayın sonu itibariyle Satıcıya fatura edilecektir. Satıcı fatura edilen kargo bedellerini Elonigo’nun hesabına ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.c.
Alıcı’nın sepetine birden fazla satıcıya ait ürün eklemesi sonucu ortaya çıkacak ek kargo maliyetleri, Satıcı’ya ürünleri oranında Elonigo tarafından fatura edilecektir. Elonigo tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. Elonigo kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcıdan talep etme veya herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Satıcının Platform üzerinde talep edeceği ücrete tabi tüm uygulamalar ile ilgili (reklam, tanıtım vb. hizmetler) kesilecek faturaları da Elonigo’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının iş bu madde gereği işlemler ile ilgili 1 (bir) ay önceden bildirilmek üzere iş bu sözleşmeyi tazminatsız bir şekilde feshetme hakkına sahiptir.

6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.a.
Satıcı, Elonigo hizmetleri aracılığı ile gerçekleştireceği satışlara konu tüm maddi değerlerin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yüklediği tüm yükümlülükleri ihlal etmediğini, Platform aracılığı ile satışını gerçekleştirdiği ürünlerin satışı konusunda hak sahipleri tarafından yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.
6.b.
Satıcı satışını gerçekleştirdiği ürünlerin satış yetkisi bulunmadığı taktirde, SMK’nın 152. maddesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunlarına uygun hareket ettiğini, üçüncü şahısların haklarına tecavüz etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Satıcı tarafından platformda yayınlanan her türlü görsel ve yazılı materyal üzerindeki tasarrufla ilgili kanun hükümleri olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ''madde 21, 22, 23, 24, 25 yer alan işletme, çoǧalma, yayma, temsil, işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ile ilgili hükümler'', ile ilgili yetkileri hususunda iş bu iş ortaklığı devam ettiği sürece herhangi bir sınır olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılabilecek şekilde Elonigo’ya basit ruhsat verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
6.c.
Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu sahibi veya hak sahibi olduğu tüm markaların iş bu Sözleşme ile her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, Elonigo tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, Elonigo’nun işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.d.
İş bu sözleşme gereği Elonigo platform aracılığı ile ilanı ve satışı yapılan ürünlerde satış yapma yetkisinin Satıcı'da bulunup bulunmadığı, ürünlerin orijinalliği, ve mevzuata uygunluğu gibi durumlarda Elonigo’nun araştırma sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcının yüklediği ürünlerin tüketici hakları, ilgili mevzuatlar ve fikri mülkiyet hakları çerçevesinde ve sair maddelere uygun şekilde yayınladığını kabul, beyan ve taahhüt eder, aksi durumlarda Satıcı, konu ile ilgili talep edilen tüm bilgi ve belgeleri Elonigo’ya ulaştıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.CAYMA HAKKI
7.a.
Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı tarafından Elonigo hizmetleri aracılığı ile satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, kargo bedellerinin kendisine ait olduğunu ve cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
8.a.
İş bu sözleşmedeki madde/maddeler var olanları açısından hükmü korunmakla beraber, Elonigo tarafından lüzum görüldüğü hallerde değiştirilebilir/düzenlenebilir/ek maddeler ile genişletilebilir ve bu değişiklikler ilanı ile birlikte geçerlilik kazanacaktır. Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın sisteme kayıtlı e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.Satıcı sözleşmede uygun bulunmadığı düzenlemeler olması durumundan 15 (on beş) gün içerisinde yazılı itirazı ile sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmadan feshetme hakkına sahiptir.

9.GİZLİLİK
9.a.
İş bu sözleşme gereği taraflar söz konusu her türlü ticari bilgi, belge, mali tablo, marka ve üyelik bilgileri dahil yasal korumaya dahil olan bilgileri iş bu sözleme ile kurulan ticari ilişki çerçevesinde işin olağan akışının sekteye uğramaması adına ''ticari sır'' olarak görmeyecek ve iş bu sözleşme kapsamındaki ticari faaliyetin olağan akışı gereği tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, bilgileri ve verilerin paylaşımını kabul etmiş sayılacaklardır. Taraflar yürürlükle olan bir kanun, düzenleme, mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında ki her türlü veri, bilgi ve belgeyi korumayı, amacı dışında kullanmamayı ve üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt ederler. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar işbu Sözleşmeden doğan sorumluluklarına aykırı davranmaları halinde doğacak zararları karşılamayı kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)
10.a.
Elonigo iş bu sözleşme gereği Satıcıların Platform'a yüklediği içerikler, bu içerikler ile ilgili Alıcılar tarafından sorulan sorular, yapılan yorumlar, taraflar arasındaki Platform üzerinden yapılan mesajlaşmalar da dahil olmak üzere, iletişimi her zaman izleyip kontrol edebilir, kısıtlayabilir ve saklayabilir. Hukuk, cezai ve idari mercilerin resmi yollar ile talebi halinde bu bilgileri taraflardan izin ve onay almaksızın paylaşabilir. Satıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimini özel iletişim amacıyla başka araçlarla kullanmayacağını ve iş bu madde gereği Elonigo’nun iletişimi takibini ve depolamasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.b. Satıcı iş bu sözleşme gereğince 6698 sayılı Kvkk uyarınca "veri işleyen" sıfatına haiz olup, bu kapsamda Elonigo ile paylaşabileceği veya iş bu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi kişisel verilerin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı bu yükümlülükler kapsamında, Elonigo adına kişisel verileri elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak iş bu verilerin silinmesi ve imha edilmesi işlemlerinde Elonigo’nun tüm talimatlarına uygun, Elonigo’nun belirlediği amaç doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel veriler hakkında Satıcıya yöneltilen talepleri Elonigo ile paylaşmayı, Elonigo’nun yazılı onayı olmadan 3.kişilerle paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı alt yüklenicilerin kişisel verileri silinmesi yükümlülüğüne ilişkin ihlallerden Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenleme usul ve esaslara uygun davranacağını taahhüt eder. İş bu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.YETKİ VE GEÇERLİLİK
11.a.
İş bu Sözleşme de Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve mevzuatı geçerli olacaktır. İş bu sözleşme ile doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.b. İş bu 10 (on) maddeden Sözleşme ve ekleri, tarafların onayları doğrultusunda Satıcı tarafından ıslak imzalı şekilde yada elektronik onay ile onaylandığı tarih itibari ile geçerlilik kazanmış kabul edilecek ve taraflar arasında yürürlüğe girecektir.

Ekler:
EK-1:
Gerekli Doküman Listesi
EK-2:
Yasaklı Ürünler Listesi
EK-3:
Bilgilendirme ve Muvafakatname
EK-4:
Vade ve Komisyon Tablosu

Üyelik tamamlanması için listede belirtmiş olduğumuz belgeleri başvurunuz ile birlikte tarayıp sözleşme ekinde hello@elonigo.com adresine mail yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Bu belgelere ek olarak ayrıca belge talep edilebilecek olup, üyelik kabul kararını verme yetkisi tamamen Elonigo’da olacaktır. Satıcı iş bu sözleşmeyi ve eklerini kaşeli ve yetkililerce ıslak imzalanmış haldeki orijinal kopyasını Elonigo’ya iletmek ile yükümlüdür.

 

EK-1: Gerekli Doküman Listesi

          Vergi Levhası Fotokopisi

          İmza Sirküleri

          Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

          Faaliyet Belgesi

 

           Adi ortaklıklar, Şahıs Şirketleri ve Tacir vasfında
           Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık ise:

 

          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

          Vergi Levhası Fotokopisi

          Faaliyet Belgesi

          İmza Sirküleri

 

 

 

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi
Alıcıların can ve sağlık güvenliğine zarar verebilecek her türlü materyal, araç airbag ve ekipmanları, resmi kıyafetler ve resmi üniformalar, toplu elektronik posta adresleri ve listeleri, alım satımı devlet iznine tabi olan ürünler, sahte veya replika ürünler ve belgeler, sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları, alkollü içecekler, şans oyunları biletleri, elektrikli kaykay, ateşli silahlar ve bıçaklar, telsiz ve komünikasyon cihazları, diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları, askeri teçhizat, tv dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler, taşıtların yönetim istemine müda hale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat, canlı hayvan, tütün mamulleri ve elektronik sigaralar, emniyet kemeri adaptörü, çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler, uyuşturucu maddeler, reçeteli ilaçlar, lensler, her türlü cinsel aktiviteye ilişkin ürünler, dinleme cihazları, ürün vasfına sahip olmayan listelemeler, numaralı gözlük çerçevesi veya camı, ruhsatsız gıda takviyeleri, hisse senedi, tahvil, bono, yanıcı ve patlayıcı maddeler, yasaklı hayvan türleri, insan ve diğer canlı organları, ilaç testlerini geçmeyeyönelik yardımcı maddeler, promosyon ürünleri, kaçak ve ithalatı yasak ürünler, web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları, pornografik içerikli malzemeler, kopya ve bandrolsüz ürünler, mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler, radar detektörleri, kültür ve tabiat varlıkları, kişilik hakları, maymuncuk ve kilit açıcılar, kontratlar, etkinlik biletleri, toplu e-posta adresleri, veteriner tıbbi ürünleri, yasaklı yayınlar, telif hakkına sahip ürünler, ürün özelliği taşımayan satışlar ve Elonigo tarafından satışının yasaklandığına dair ilan edilen ürünler.

EK-3: BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME
Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kvkk","Kanun") ile ilgili iş bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin kişisel verileri Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Elonigo) tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda;

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kvkk kapsamında Elonigo "veri sorumlusu" olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Elonigo; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğu hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim üçüncü kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Platform aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Elonigo Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yapılan iş ortakları, tedarikçiler ile diğer üçüncü kişilerdir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterileri Hakları: Müşteri Elonigo’ya başvurarak ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verileriniin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verileri eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. İş bu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, Elonigo ile imzalanan Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Elonigo’nun meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

MUVAFAKATNAME

İş bu iş ortaklığı sözleşmesinde yazılı şartlar tarafımızca detaylı şekilde incelenmiş ve karşılıklı mutabık kalınmış ve kabul edilmiştir. İş bu sözleşme hükümlerinin tamamının tarafımıza uygulanmasını kabul beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON ORANLARI

GİYİM

Giyim, Hamile Giyim

10%

Tesettür Giyim

10%

Ayakkabi

10%

KİŞİSEL BAKIM

Makyaj

10%

Parfüm, Parfüm Seti

10%

Cilt Bakim

10%

Saç Bakim

10%

Ağiz Bakim, Saç Bakim, Saç Şekillendirici

10%

Banyo & Duş Ürünleri, Deodorant & Kolonya, Deodorant & Kolonya,

Ayak Bakimi, El & Tirnak Bakimi, Vücut Spreyi

10%

Kadin Hijyen

10%

Ağda & Tüy Dökücüler

10%

Epilasyon Ürünleri, Tiraş Ürünleri

10%

Cinsel Sağlik

10%

Gida Takviyeleri/Vitaminler, Sporcu Besinleri/Supplementler

10%

Genel Sağlik

10%

Hasta Bezi ve Temizlik

10%

EV TEKSTİLİ

Hali

10%

Kilim&Paspas

10%

Mutfak Tekstili

10%

Perde

10%

Nevresim Takimi

10%

Yatak Odasi Tekstili

10%

Diğer Ev Tekstili

10%

HOBİ EĞLENCE

Film

10%

Müzik Alet ve Ekipmanlari, Müzik Albümü

10%

Parti Malzemeleri

10%

Pikap/Gramofon, Plak

10%

Kutu Oyunlari, Puzzle

10%

 

OFİS VE KIRTASİYE MALZEMELERİ

Kitap

10%

Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağitlar & Kalemler

10%

Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kirtasiye

Malzemeleri

10%

Kirtasiye Kağit Ürünleri

10%

Ofis Teknolojileri

10%

MOBİLYA

Dekorasyon

10%

Ofis Dekorasyon

10%

Mobilya

10%

Sandalyeler

10%

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET

GPS & Navigasyon, Intercom

10%

Motosiklet Aksesuarlari, Motosiklet Koruma Ekipmanlari, Motosiklet

Bakim, Motosiklet Ekipmanlari, Motosiklet Giyim, Motosiklet Yedek Parça

10%

Navigasyon Aksesuarlari

10%

Oto Aksesuar, Oto Modifiye Ürünleri

10%

Reflektörler

10%

Sürüş Aksesuarlari, BagajDüzenleyici, Yangin Söndürme Tüpleri, Trafik

/ İlkYardim Setleri

10%

Motor Bakim Ürünleri

10%

Jantlar& Jant Kapaklari

10%

Lastik

10%

Oto Bakim / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakim Ürünleri

10%

Oto Ses Görüntü Sistemleri

10%

SOFRA VE MUTFAK

Mutfak Saklamave Düzenleme, MutfakÇöp Kovasi

10%

Cezve, Çaydanlik, Yemek Takimi

10%

Firin/Kek Kaliplari, Yemek Hazirlik, Sofra Gereçleri

10%

Tava/Tava Seti, Tencere/Tencere Seti, Çatal& Biçak & KaşikSeti

10%

Servis/Sunum Ürünleri

10%

 

SPOR EKİPMANLARI

Koşu bandi, kondisyon bisikleti, bisiklet vb.

Paten ve Paten Aksesuarlari, Scooter ve Aksesuarlari, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanlari, Bisiklet aksesuarlari, Fitness/Pilates ürünleri, SporMalzemeleri, Outdoor Ekipmanlar)

10%

Spor Giyim & Spor Ayakkabi

10%

ANNE BAKIM

Göğüs Ucu Kremi, VücutKremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular

10%

Bebek Bezi, Islak Mendil / Havlu

10%

Alt Açma Minderi, Bebek Bakim Çantasi, Kozmetik, Bebek Sağlik

Ürünleri, Diğer Bebek Bakim Ürünleri

10%

BEBEK BESLENME / EMZİRME

Aliştırma Bardaklari, Beslenme Aksesuarlari, Biberon Isitıci & Sterilizatör, Biberon/Emzik, Emzirme/Saklama Aksesuarlari, Göğüs

Pompalari, Mama Isitıci ve Hazirlayicilar

10%

Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastıği, Mama Önlüğü

10%

Bebek Ek Besin,Bebek Mamasi, Süt Arƴrici İçecekler

10%

ÇOCUK GEREÇLERİ VE OYUNCAK

Ana Kucaği, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek Arabasi/Puset,Koltuğu, Oto Koltuğu Aksesuarlari, Park Yatak / Oyun Parki, Bebek Salincaği & Hoppala, Mama Sandalyesi

10%

Güvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör

10%

Akülü Araçlar & Pedalli Araçlar, Çocuk Bisiklet

10%

Çocuk Puzzle / Yapboz, Çocuk Kutu Oyunlari, Bebek/Okul Öncesi

Oyuncaklar, Diğer

10%

BAHÇE YAPI VE MARKET

10%

Bahçe Dekorasyonu, BahçeKovuculari, Mangal & Barbekü

10%

Küçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri

10%

Çiçek & Bitki Yetiştirme, Bahçe Sulama

10%

Havuz Ürünleri

10%

Hirdavat, İnşaat Malzemeleri

10%

Bahçe Makineleri

10%

Güvenlik Ürünleri

10%

Jenaratör

10%

Banyo Yapi Malzemeleri

10%

Boyalar ve Boya Malzemeleri

10%

 

BANYO

Banyo Aksesuarlari

10%

Batarya & Musluk & Duş Sistemleri, Vitrifiye

10%

Banyo Dolabi

10%

Klozet Takimi

10%

Tesisat

10%

Elektrik ve Aydinlatma

10%

BEYAZ EŞYA

Ankastre, Aspiratörler, Davlumbazlar, Firinlar, Ocaklar, Su Sebili

10%

Bulaşik Makineleri, Buzdolaplari, Çamaşir Makineleri, Derin

Dondurucular, Kurutma Makineleri

10%

BİLGİSAYAR VE TABLET

Modem Akilli Ev

10%

Anakart, Bellek (RAM), Bilgisayar Kasasi, Bilgisayar Yedek Parça, Ekran Kartı, İşlemci, Optik Sürücü, Power Supply (PSU), Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, UPS ve Akü, Notebook Soğutucu, Monitor, Hafiza Kartı, Oyuncu Monitör, TV Kartlari

10%

Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Grafik Tablet, OyuncuDizüstü Bilgisayari, All-

in-One Monitor PC

10%

E−Kitap Okuyucu

10%

Sabit Disk, SSD (Solid StateDrive), Server Donanimi

10%

Oyuncu Kulakliklari, Oyuncu Mouselari, Oyuncu Mousepad, Oyuncu Klavyesi, Hoparlör, Kablo / Adaptör, Klavye, Media Player, Mouse & Mousepad, ÇokluDepolama Ünitesi, Taşinabilir Hard Disk, Taşinabilir

SSD, USB

10%

Oyuncu Masaüstü Bilgisayari, Masaüstü Bilgisayar

10%

Yazilim Ürünleri

10%

Bilgisayar/Tablet Aksesuarlari

10%

FOTOĞRAF MAKİNESİ VE KAMERA

Aksiyon Kameralari, Sualtı Fotoğraf Makineleri

10%

Aynasiz Kompakt SLR Makineleri, SLR Fotoğraf Makineleri

10%

Dijital Fotoğraf Makineleri, Video Kameralar

10%

Foto & Kamera Aksesuarlari

10%

Akilli Bileklik, AkilliSaat, Sanal Gerçeklik Gözlükleri

10%

 

BİJUTERİ VE AKSESUAR

Altın&Gümüş

10%

Mücevher

10%

Taki

10%

Atki&Bere&Eldiven

10%

Çanta

10%

Diğer Aksesuar

10%

Gözlük

10%

Saat

10%

Valiz/Bavul

10%

OYUN VE OYUN KONSOLLARI

Bilgisayar Oyunlari, Nintendo Oyunlari, Playstation Oyunlari, Xbox

Oyunlari, PSP / VitaOyunlari

10%

Diğer Oyun Konsollari, PSP / Vita Konsollari, Nintendo Konsollari,

Playstation Konsollari, Xbox Konsollari

10%

Konsol Aksesuarlari

10%

TELEFON VE TELEFON AKSESUARLARI

Cep Telefonu

10%

Araç içi Telefon Tutucular, Bluetooth Araç Kiti

10%

Kapak & Kilif, Ekran Koruyucu Film

10%

Powerbank, Şarj Cihazlari & Kablolari

10%

Telefon Bluetooth Kulaklik

10%

Batarya, Ekran,Kamera, Telefon Kasasi,Tuş Takimi

10%

Telsiz/Masaüstü Telefonlari

10%

TV, GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

Dijital Yayin Paketleri

10%

DVD & Blu – RayOynatıcilar, Ev SinemaHoparlörleri, Ev Sinema Sistemleri, Projeksiyon, Bluetooth Wireless Hoparlörler

10%

Güvenlik Sistemleri, Kablo& Sarf Malzemeler, Bluetooth Kulaklik,

Kulakiçi Kulaklik, Kulaküstü Kulaklik, Mikrofon, MP Player / Ses Kayit Cihazi, MüzikSistemleri

10%

Projeksiyon Aksesuarlari, TV Aksesuarlari

10%

Televizyon

10%