Sepet

Kargo Rehberi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- TARAFLAR

 

1.1. Sağlayıcı/Aracı Kurum

Adı-Soyadı/Ünvanı: Elonigo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Elonigo)

TC Kimlik/Vergi No: 3332529195

Mersis No :  0333-2529-1950-0001

Adresi: IAU Teknolji Merkezi, Beşyol Mahallesi, 1.İnönü Caddesi, Numara 38/1, Küçükçekmece, İstanbul

Tel:  +90 850 340 40 02

1.2. Alıcı

Adı – Soyadı/Ünvanı:

TC Kimlik No:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

1.3.Satıcı

Adı – Soyadı/Ünvanı:

TC Kimlik/Vergi No:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

 

Madde 2- KONU

 

2.1.İş bu sözleşme  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve 27.11.2014 tarihli T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne (Yönetmelik) uygun şekilde hazırlanmıştır. Taraflar TKHK ve Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait, www.elonigo.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini (e-ticaret) yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

2.2.Bu sözleşmenin taraflar arasında akdedilmesi sözleşmenin taraflarının Elonigo ile ayrı ayrı akdetmiş oldukları sözleşmelerin uygulanmasını engellemez. Yine bu sözleşmenin tarafları, Elonigo’nun iş bu sözleşmenin tarafı olmadığını ve tarafların bu sözleşme kapsamında düzenlenen yükümlülüklerinin uygulanmasına bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

2.3. www.elonigo.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Alıcı, aldığı ürün/ürünlere ilişkin ön bilgilendirme içeriğine haiz olduğunu iş bu sözleşmeyi imzalamak ile kabul etmiştir.

 

 Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

 

3.1.Elektronik ortamda www.elonigo.com adresinden alışverişi yapılan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde beyan edilmeli ve yazılmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Alıcı kabul eder ve ayrıca bu durum sonucunda oluşabilecek her türlü sorumluluğu da Alıcı kabul etmiş sayılır.

 

3.2.Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder ve durumu en kısa sürede Elonigo’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

 

 

Alınan Ürün /Ürünler

Adı , kodu : ; … adet

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL

 

Madde 4- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

 

4.1.Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. 'dir.

 

4.2.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

 

4.3.Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

 

 

Madde 5- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.Satıcı ürünlerin Alıcıya teslim edilmesi anına kadar sorumluluk altındadır, teslim edilememesi veya kabul edilmeme halinde Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı iş bu sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmek ile yükümlüdür.

 

5.2.18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.elonigo.com ‘dan alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

5.3.Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.elonigo.com sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

 

5.4. www.elonigo.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. )  alışveriş yapılabilir.. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı belirlenen andır.

 

 

Madde 6- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1.Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

6.2.Alıcı, www.elonigo.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

 

6.3.Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.elonigo.com  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

6.4.Alıcı, aldığı ürünü değiştirmek istemesi durumunda  ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, değiştirme anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi, kabul ve taahhüt eder. Ürünlerin Alıcı ya tesliminden sonra zarar görmüş veya iade edilme prosedürlerine uygun olmayacak bir duruma gelmesi veya ayıplı mal sınıfına girmeyen ürünler olması durumunda Alıcı herhangi bir şekilde para iadesi alamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

Madde 7- SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

 

7.1.Sipariş

 

7.1.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin peşin veya vadeli KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) sipariş sonunda gönderilen bilgilendirme maili ile Alıcıya gönderilen fatura içeriğindeki fiyattır. İş bu fiyat Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

 

7.1.2.Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/e-mail yolları kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığının belirlendiği andır.

 

7.1.3.İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

 

7.1.4.Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Alıcının Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

 

 

7.2.Ödeme

 

7.2.1. www.elonigo.com internet ortamında yapılan alışverişler visa, mastercard vb. online ödeme yönemleri ile yapılmaktadır.

 

7.2.2.Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

 

7.2.3.Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

Madde 8- SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

 

8.1.Sevkiyat; sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

 

8.2.Teslimat;ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren geçerli olup, teslimat sürelerine ilişkin bilgi alışverişe konu ürünlerin sayfasında yer almaktadır. Ürünlerin teslimat süreleri ebat, çeşit gibi koşullar nedeniyle değişiklik göstereceğinden ilgili ürünün sayfasında teslimat süreleri mevcuttur. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

 

8.3.Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine +90 850 340 40 02 numaralı telefon kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

 

8.4.Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcı için bakidir. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağının  Alıcı’ da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 

 

 

Madde 9- ÜRÜN İADE / DEĞİŞTİRME HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ

 

9.1.Ürünün, yalnızca ayıplı ürün olması durumunda ise aynı ürünün yenisi ile ürün değişikliği yapılır. Ürünün ayıplı olduğu, ürünün teslim edilmesinden itibaren 36 saat içerisinde bildirilmelidir. Aksi durumda, alıcının ürünün ayıplı olması sebebiyle iade hakkı kaybolmuş olur.

 

9.2.Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için iade hakkı kesinlikle söz konusu değildir.

 

 

 

Madde 10-CAYMA HAKKI

 

10.1. 6502 sayılı TKHK ve 27.11.2014 tarihli Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla Alıcı iş bu sözleşmeye ilişkin cayma hakkını Üyelik panelinden iptal/ iade talebi ile  kullanabilir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller TKHK ve Yönetmelik hükümleri uyarınca belirli olup, iş bu sözleşme kapsamında da uygulanmaktadır. Süresi içerisinde, TKHK ve Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kullanılmayan cayma hakkı nedeniyle Alıcı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, zarar tazmini talebi ile Satıcı ve Elonigo’ya başvuramayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.2.Elonigo iş bu sözleşmenin tarafı olmadığından cayma hakkı Elonigo’ya yönelik kullanılamaz veya bedel aidesini Elonigo’dan talep edemez.

 

 11.GARANTİ

 

11.1.Satıcı, ürünleri eksiksiz ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte Alıcıya ulaştırmak yükümlülüğü altındadır.Garanti belgesi  olan ürünlerin ayıplı olması durumunda garanti kapsam ve şartları içinde ürünler Satıcıya, gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için gönderilebilir. Bu hal kapsamında kargo gideri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

11.2. İş bu sözleşme kapsamında sipariş edilen ürünler ile ilgili 6502 sayılı TKHK ve Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere ürünlerin kendine has niteliğine göre düzenlenen garanti koşulları geçerli olacak ve sözleşmenin taraflarınca uygulanacaktır. Bu sözleşmenin imzalanması ile tarafların bu şartlardan haberdar olduğu kabul edilir.

 

11.3.Aracı kurum olarak Elonigo’nun bu madde kapsamında yükümlülüğü, sorumluluğu ve taahhüdü olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

 

Madde 12- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

12.1.6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (Kvkk) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanan ad, soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, demografik datalar, ekonomik veriler gibi benzeri bilgiler Elonigo tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilecek, depolanabilecektir. İş bu sözleşmenin doğası gereği Alıcının rızası ve onayı ile verilen bilgiler Satıcı tarafından amacına uygun şekilde kullanılmak zorundadır. İş bu maddeye ilişkin Satıcının ve Elonigo’nun hak ve yükümlülükleri, "Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi - İlan Sözleşmesi ve Sözleşme Ekleri" n de detaylı şekilde belirtilmiştir.

 

13.GİZLİLİK

 

13.1.Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

 

13.2.Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

 

13.3.Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

 

 

 

Madde 14- YETKİLİ MAHKEME VE YÜRÜRLÜLÜK

 

14.1.İşbu 14 (on dört) maddeden oluşan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve mevzuatı uygulanacak,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği ve ilan ettiği değere göre Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır. 6502 sayılı TKHK ilgili hükümleri uyarınca Tüketici İlçe/İl Hakem Heyetleri de yetkili olacaktır. 

 

14.2.Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/….

 

 

 

 

SATICI :

 

 

ALICI (Tüketici ) :